முடியும் வரை முடியாது என்றே தோன்றும்.
– நெல்சன் மண்டேலா

இன்று 72 பூங்காக்களில் நடைபெறவிருக்கின்ற GOOD SAMARITAN LAW & GOLDEN HOUR விழிப்புணர்வு பரப்புரை நிகழ்வுக்கு பின்புலத்திலிருந்து அரும்பணியாற்றிய நமது தோழர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *